Belinda Sitting Behind Rock

Living a life with meaning and purpose

Hello and Welcome

Welcome at the start of your journey to living a life filled with meaning and purpose. In spite of your past, background or circumstances, you CAN take control to rise above it and have a victorious life of influence.

Join me on the most exciting and fulfilling journey you will ever undertake.

Butterfly Separator

Exploring my services

What I can do for you

GO THE RIGHT DIRECTION

Coaching

I guide people through self-discovering, self-empowerment, setting goals, and utilising their resources.

Belinda with Coaching Client
Belinda doing Counselling

HEAL YOUR BROKEN HEART

Counselling

I use a systems approach to counselling to enhance the total wellbeing within the integrative unity of body, mind and spirit.

WORK TOWARDS SOLUTIONS

Workshops

Workshop will help you understand why you think, feel and act in a certain way.

Belinda with Workshop Group
Cutlery at Motivational Speaking Event

I AIM TO INSPIRE

Motivational Speaker

No event is too big or too small.

I love to motivate people from the inspirations rooted in my heart.

Butterfly Separator
Freedom Book against Flowers

A must have on your book shelve

Summary of My Book

Knowledge is POWER and self-awareness gives us the power and ability to improve ourselves.

Self-awareness forms the foundation of this book.

“Freedom” is an easy-to-use, practical, systematic book, a full and comprehensive journey to self-understanding and self-empowerment which will lead to a life lived beyond yourself.

Butterfly Separator

Book

your FREE

30-minute

consultation

session

Butterfly Separator

Don’t just take my word for it

Testimonials

Excellent presentation style and content. Very impressed with the attention to detail. You have fulfilled your mandate in every way. Congratulations on a job well done.

Pam

I feel that there’s no coincidence that your book has been sent to me. I’m going through much of the same things that you discuss in your book. Will share once the book goes into print. It would be great to hear your take on my personal journey of self-discovery. Keep up the good work. Think there are many more people going through the same thing without them even knowing.

Claire

Belinda is a great life coach! I’ve been to her multiple times. Every time she knows exactly how to make me aware of my blind spots and what I can do to live a better life. I am so grateful for what Belinda has imparted in my life.

Aninda

Excellent workshop. I am excited about my journey towards self-awareness and growth.

Drienie

Ek het vir Belinda ontmoet in 2012, by ‘n organisasie waar sy op hul Nasionale Bestuur gedien het. Dit was ‘n organisasie wat opleiding gegee het – onder andere – in die ondersteuning van indivdue wat deur intense, sadistiese trauma gegaan het. 

Ek en my man het onder haar mentorskap ingeskuif as gevolg van die feit dat ons betrokke geraak het by een van die slagoffers waarmee sy op daardie stadium ‘n pad gestap het. Ons het dus eerstehands by haar geleer wat ons vandag weet.

Hierdie was net die begin van ‘n veel dieper pad van mentorskap en “coaching” met Belinda. Sy is intussen weg by daardie organisasie maar in haar persoonlike hoedanigheid, het ek, en gaan sit ek nogsteeds by Belinda wanneer ek besef ek het duidelike riglyne nodig in terme van my eie persoonlike grense maar ook grense in bediening. Hoe ek myself kan beskerm teen uitbranding en ongesonde verbintenisse juis as gevolg van my passie om mense by te staan wat weer moet leer om op hul eie voete te staan. Sy is vir my ‘n klankbord en vertrou ek haar om my “blind spots” vir my uit te wys. 

Wat ek die meeste waardeer van hierdie proses met Belinda, is dat sy nie my nie lei en riglyne gee vanuit ‘n plek van alwetenheid nie. Sy is deursigtig en  met integriteit sal sy erken as sy nie noodwendig die antwoorde het nie en saam ondersoek ons die moontlikhede. Sy deel uit haar ondervindinge – haar suksesse asook haar foute. Vir my beteken dit ongelooflik baie want dit is nie ‘n standaard resep waarvan sy werk nie. Haar fondament is absoluut Jesus Christus en dis is vanuit dit wat sy werk. Dit skep vir my ‘n omgewing van veiligheid. 

Erika
Butterfly Separator

Don’t just take my word for it

Affiliations

Professional Life Coach Badge
Life Purpose Life Coach Badge
Butterfly Separator

Don’t just take my word for it

Community Involvement